Çöpler Çöpe, Cam Atıklar Bircam'a

BİRCAM Başkanı Ömer Kızıl: "2018 yılında içecek sektöründe kullanılan cam şişelerin %54'ünün geri dönüşüm için toplanması gerekiyor. Bu rakam yıllardır tutturulamadı. BİRCAM'ın hedefi, 10 yıl içerisinde sektörde kullanılan cam şişelerin yüzde 60'ının geri kazanılmasını sağlamaktır."

Camın en sağlıklı ambalaj olması, tüketici bilincinin artması ve %100 geri dönüşebilen tek ambalaj malzemesi olması, geri kazanım probleminin çözüm yollarınına olan ihtiya- cı günden güne arttırmaktadır. BİRCAM'ın yegane hedefi, altenatif çözüm yolları yara- tarak bu ihtiyacı karşılar hale gelmektir.

.devamı.