Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Kapsamında​

Sıfır Atık Yönetimi

1

Belediyeler; Sıfır atık belgesi alır ve cam atıkların toplanması için teşvik sistemi kurar.​ Atık toplayıcılarını kayıt altına alarak lisanslı firmasına yönlendirir.​ Sıfır atık bilgi sistemi üzerinden lisanslı firmaya gönderdiği atık miktarını beyan eder.​

2

Lisanslı Firmalar; Belediyelerden, Atık Toplayıcılarından ve HORECA’lardan cam atıklarını ​ hurda bedellerini ödeyerek satın alır. EÇBS üzerinden GDT’ye satışını beyan eder.​

3

Geri Dönüşüm Tesisleri (GDT); Lisanslı firmalardan cam ambalaj atıklarını satın alır ve​ Fırına Hazır Cam Kırığı (FHCK) haline getirir. Lisanslı firmaya cam hurda ve destekleme primlerini öder.​

4

Cam Ambalaj Üreticileri (CAÜ); Geri Dönüşüm Tesislerinden FHCK alır. ​ FHCK ve destekleme primlerini GDT’ye öder. ​ FHCK alımlarını gösteren satış faturalarının kopyalarını Bircam’a gönderir.​

5

Bircam; CAÜ’lerin satın aldığı FHCK miktarlarını kontrol eder ve TÜÇA’ya raporlamasını yapar. ​ Bircam’a üye olan Piyasaya Sürenlerin, toplanan miktarlar üzerinden GEKAP/DKP​ mahsuplaşması için gerekli evrakları hazırlar​

6

Piyasaya Sürenler; Bircam’a üyelik ücreti ödeyerek üye olur.​ Piyasaya sürdüğü cam şişe miktarına göre işletme giderlerine ortak olur.​

7

TÜÇA; Bircam’ın paylaştığı verileri EÇBS üzerinden kontrol eder. ​ Cam Ambalaj Üreticilerine satın aldıkları FHCK miktarı üzerinden destekleme pirimi öder.​