Kuruluş Amacımız

Birleşik Cam Ambalaj Dolumcuları ve Üreticileri Vakfı (BİRCAM);

Yürürlükteki 'Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği' kapsamında Cam Ambalaj Atıklarının ekonomiye geri kazandırılması, Piyasaya Sürenler ve Cam Ambalaj Üreticileri adına cam ambalaj atıkları toplama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, ve Cam Ambalaj Atıklarının sürdürülebilir hammadde kaynağı olarak kazanımını amaç edinmiştir.

En Sağlıklı ambalaj olan Cam ambalajın kullanımının yaygınlaştırılması ve özendirilmesi konusunda çalışmalar yapmak, kampanyalar düzenlemek