Döngüsel ekonominin kalbinde cam​

Cam’ı kaynağında ayırarak geri dönüşüm akışında tutmak, ikincil hammadde talebini karşılamak ve cam geri dönüşümünün faydaları konusunda farkındalık oluşturmak için çalışıyoruz.​

Cam geri dönüşümünde en iyi uygulamaları teşvik ediyoruz​

Yapacaklarımız


Teşvik


Cam atıkların kaynağında ayrılmış olarak toplanabilmesi için tüketiciye yönelik ödüllü teşvik sistemleri uygulanacaktır.​


Operasyon


Konutlar, okullar, ofisler ve HORECA 'lardan teşvik sistemi karşılığında toplanan cam atıklar, kırılarak hacim azaltması yapılarak periyodik olarak toplanacaktır.​


Döngüsel Ekonomi


Cam atıkların geri dönüşümü yapılarak saflaştırılıp, ikincil hammadde olarak cam ambalaj üreticilerinin fırın harmanına katılarak yeni ürünler üretilecektir.​


Teknoloji


Bütün bu süreç kendi geliştirdiğimiz yerli yazılım ve saha uygulamaları ile kontrol altında tutulacaktır​